\ Hi, I'm Telay and you're in my half-abandoned blog

Comments
28
Aug
11:04pm
Ugh, forever favorite yema roll 😁😁😋😋💕></div></a>

<div id=

Ugh, forever favorite yema roll 😁😁😋😋💕
Comments
27
Aug
12:58pm
Sweet daw ako eh huehuehue 😈 ❤️></div></a>

<div id=

Sweet daw ako eh huehuehue 😈 ❤️
Comments
24
Aug
8:03am
Thesis pa more hahaha kain lang 😄😄😄 🍟🍔❤️></div></a>

<div id=

Thesis pa more hahaha kain lang 😄😄😄 🍟🍔❤️
Comments
22
Aug
2:13pm
Thesis day 😊😊📋📁 (at Philippine School for the Deaf)></div></a>

<div id=

Thesis day 😊😊📋📁 (at Philippine School for the Deaf)
Comments
17
Aug
11:05am
Feels so good to be at home 💕 huehuehue 😄😄😄></div></a>

<div id=

Feels so good to be at home 💕 huehuehue 😄😄😄
Comments
16
Aug
1:11pm
Mey isang box akong hopia. Pero di ako nakain ng hopia. Irony lolwht 😄😄😄></div></a>

<div id=

Mey isang box akong hopia. Pero di ako nakain ng hopia. Irony lolwht 😄😄😄Comments
15
Aug
7:58pm
Good food. Good music. Good company. ☺️☺️💕👌></div></a>

<div id=

Good food. Good music. Good company. ☺️☺️💕👌
Comments
14
Aug
11:23pm
Huehuehue 😂😂😂 end stage katamaran lol but ugh 😞😷😷></div></a>

<div id=

Huehuehue 😂😂😂 end stage katamaran lol but ugh 😞😷😷
Comments
08
Aug
12:35pm
Yay 💕📚📚📚📖></div></a>

<div id=

Yay 💕📚📚📚📖Comments
05
Aug
3:24pm
Pink kasi 😄😄😄💕💕></div></a>

<div id=

Pink kasi 😄😄😄💕💕